Software pro generátor LA5034

 
Možnosti a funkce software

Software pro logický analyzátor LA5034 poskytuje plnohodnotné rozhraní s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Aplikace nabízí několik panelů, na kterých jsou zobrazovány měřené průběhy a hodnoty, např. panel průběhů digitálních průběhů, panel hodin, panel sběrnic, ovládací panel, atd.

Software obsahuje interprety pro sběrnice CAN, I2C, SPI and RS232. V aplikaci je také možnost definice vlastních typů sběrnic. Hodnoty sběrnic lze zobrazovat v dekadickém, hexadecimálním, binárním, nebo ASCII formátu.

Pro možnost jednoduše sledovat (popř. i ukládat) průběhy digitálních vstupů a definovaných sběrnic, poskytuje aplikace široké možnosti nastavení triggeru a podmínek spuštění, kde lze nastavovat nejen spouštěcí jednotlivé úrovně nebo hodnoty sběrnic a hrany spouštění, ale také dobu trvání jednotlivých úrovní, atd.

Možnost vyzkoušení software

Pro demonstraci možností a funkcí osciloskopu poskytuje aplikace možnost spuštění software i bez připojeného přístroje v demonstračním režimu. Aplikace je v totmo demonstračním režimu plně funkční a je možné vyzkoušet většinu funkcí a nastavení, které jsou k dispozici v reálném řežimu měření.

Hlavní rysy software pro LA5034
Knihovna pro vývoj aplikací

Součástí software dodávaného k DDS3005 jsou knihovny DLL (včetně podrobného popisu jednotlivých funkcí), které poskytují možnost vývoje vlastních aplikací nebo použití přístroje v dalších programových prostředích jako je například prostředí National Intruments LabView, Mathworks Matlab, atd. Součástí jsou i příklady zdrojového kódu pro různá vývojová prostředí (Visual C, Visual Basic, LabView)