Software pro osciloskop DSO3064

 
Možnosti a funkce software

Software dodávaný k zařízení DSO-3064 poskytuje jednoduché a intuitivní ovládání, jako na klasickém stolním osciloskopu. Tento software nabízí rychlý a snadný přístup ke všem funkcím, nastavením zařízení a možnostem DSO-3064.

Základem aplikace je hlavní panel, ve kterém se zobrazují měřené průběhy jako na klasickém osciloskopu, a který obsahuje řadu ovládacích a zobrazovacích prvků jako jsou například časové nebo napěťové kurzory, ovládání zoomu, nastavení zesílení, časové základny, typu spouštění (triggeru) atd.

Software poskytuje řadu funkcí a matematických výpočtů jako například porovnávání měřených signálů s přednastavenými průběhy, spektrální analýzu (FFT) s možností nastavení okénkové funkce (Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman Window), výpočet maximálních/minimálních napětí, středních hodnot, šířky pulsů, frekvence, doby periody, atd.

Pro možnost využití osciloskopu v automobilové diagnostice obsahuje software databázi přednastavených měření a referenčních signálů jednotlivých komponent a senzorů automobilů jako např. měření okruhů zapalování (primární a sekundární), CAN a LIN sběrnice, měření snímačů polohy klikové hřídele, měření systémů vstřikování a mnoho dalších. Software též umožňuje nahrání vlastních referenčních průběhů pro jednotlivá diagnostická měření.

Možnost vyzkoušení software

Pro demonstraci možností a funkcí osciloskopu poskytuje aplikace možnost spuštění software i bez připojeného přístroje v demonstračním režimu, ve kterém jsou zobrazeny demonstrační signály. Aplikace je v tomto demonstračním režimu plně funkční a je možné vyzkoušet většinu funkcí a nastavení, které jsou k dispozici v reálném řežimu měření.

Hlavní rysy software pro DSO3064
Knihovna pro vývoj aplikací

Součástí software dodávaného k osciloskopu jsou knihovny DLL (včetně podrobného popisu jednotlivých funkcí), které poskytují možnost vývoje vlastních aplikací nebo použití přístroje v dalších programových prostředích jako je například prostředí National Intruments LabView, Mathworks Matlab, atd. Součástí jsou i příklady zdrojového kódu pro různá vývojová prostředí (Visual C, Visual Basic, LabView)