USB osciloskop - Cleverscope CS320A

Produkty

 

Příslušenství pro měřící a testovací zařízení a další produkty naleznete v našem E-shopu

 
 

 

Digitální osciloskop

Cleverscope

CS320A

Cleverscope CS320A je digitální osciloskop určený pro připojení k hostitelskému PC pomocí rozhraní USB nebo Ethernet (Ethernet je volitelné rozšíření). Tento osciloskop poskytuje dva analogové kanály se vzorkováním 100MS/sec (100 milonů vzorků za sekundu) a rozlišením 10, 12 nebo 14-bitů (standardně je dodáván v 10-bitové verzi; 12-ti a 14-ti bitová verze je volitelné rozšíření). CS320A obsahuje ve standardním provedení paměť pro ukládání měřených vzorků o velikosti 4MS (4 milony vzorků), tzn. 2M vzorků pro každý kanál, která však může být rozšířena až na 8M vzorků. Kromě zobrazování signálů, měřených na analogových vstupech osciloskopu, umožňuje CS320A také spektrální analýzu, matematické zpracování měřených signálů, atd.

Osciloskop Cleverscope CS320A je vyráběn jako modulární systém, jehož možnosti lze rozšířit pomocí přídavných modulů, jako je například generátor signálů (modul CS700A), paměť 8MS (modul CS800), atd..

Díky svým vlastnostem a typem připojení přes USB/Ethernet rozhraní přináší přístroj CS320A uživatelům nové možnosti a výhody, které jsou na klasických stolních osciloskopech nedostupné (např. jednoduché zpracování měřených dat v dalších aplikacích pomocí funkcí “Kopírovat (Copy)“ a “Vložit (Paste)“, ukládání a nahrávání dat, cenová dostupnost, atd.).

 

Mezi hlavní rysy přístroje Cleverscope CS320A patří:

 • 2 analogové vstupní kanály s rozlišením 10, 12 nebo 14 bitů a vzorkováním 100MS/sec. pro každý kanál
 • Rozhraní USB 2.0 pro připojení přístroje k hostitelskému PC
 • Automatrické nastavení zesílení od 20mV (plný rozsah) až do 800V (plný rozsah) pomocí nastavení zobrazení měřených signálů a nastavení útlumu/zesílení připojených osciloskopických sond.
 • 4MS nebo 8MS paměť pro vzorky (8MS je volitelné rozšíření). Jednotlivé vzorky měřených signálů jsou uspořádány do tzv. rámců (frames), jejichž počet může být nastaven od 2 do 2000 a velikost jednotlivých rámců může být nastavena od 2000 vzorků do 2M vzorků (v případě 8MS paměti od 2000 do 4M vzorků).
 • Široké možnosti nastavení spouštění (triggeru). Hardwarový systém triggerování (spouštění) umožňuje spouštění na náběžnou nebo závěrnou hranu signálu libovolného analogového vstupu a s nastavitelnou délkou minimální a maximální doby trvání triggeru. Vstupní kanál, který slouží jako zdroj pro spouštění měření (triggeru) může být upraven pomocí integrovaných filtrů typu dolní propust, horní propust, nebo šumový filtr. Osciloskop Cleverscope CS320A obsahuje též vstup externího triggeru s nastavitelnou úrovní spouštění od 0 do ±20V v krocích po 40mV.
 • I/O konektor (umístěný na zadním panelu přístroje Cleverscope) s jedním 100Mbit/s obousměrným LVDS / RS422 rozhraním a třemi RS422 výstupy, které slouží pro výstup digitálních signálů informujících o začátku vzorkování, příchodu triggeru, ukončení vzorkování a popřípadě k propojení přístrojů Cleverscope CS328A.
 • Nízká časová nestabilita vzorkování (1ps rms) při SFDR=70dB (SFDR-Spurious Free Dynamic Range - dynamický rozsah omezený nežádoucími signály )
 • Automatická kalibrace zařízení pro stejnosměrné napětí.
 • Nastavitelný hardwarový anti-aliasing filtr 5-tého řádu.
 • LED diody na předním panelu zařízení pro signalizaci napájení a příchodu triggeru.
 • Možnost rozšíření přístroje o signálový generátor (volitelné rozšíření) s možností generování průběhů sinus, obdélník nebo trojúhelník v rozsahu 0 až 10MHz.
 • Vysoce flexibilní software s intuitivním ovládáním a širokými možnostmi nastavení měření a zobrazení výsledků měření. Aplikace Cleverscope poskytuje oddělená okna aplikace, která jsou libovolně posunovatelná s možností změny velikosti, sloužící k zobrazování signálů, detailů signálů, frekvenčního spektra, ovládacích prvků, atd.
 • Aplikace poskytuje možnost matematického zpracování měřených signálů pomocí širokého spektra matematických funkcí, včetně operací odmocnina, integrál, derivace, atd. a filtrování.
 • Web server pro vzdálené prohlížení jednotek Cleverscope připojených pomocí LAN sítě.
 • Možnost jednoduchého upgradu firmware přístroje.
 • Součástí programového vybavení je DLL knihovna umožňující vývoj vlastních aplikací.
 • A řada dalších ...

OBJEDNAT V OBCHODĚ

Cena: 31 174,- Kč bez DPH (37 721,- vč. DPH)