USB osciloskop - Cleverscope CS328A

Produkty

 

Příslušenství pro měřící a testovací zařízení a další produkty naleznete v našem E-shopu

 
 

 

Digitální osciloskop a logický analyzátor

Cleverscope

CS328A

Cleverscope CS328A je kombinované zařízení pro USB nebo Ethernet (Ethernet rozhraní je volitelné rozšíření) rozhraní hostitelského PC, které poskytuje dvoukanálový digitální osciloskop s rozlišením 10-bitů (volitelně až 12-bitů nebo 14-bitů), osmikanálový logický analyzátor a spektrální analyzátor. CS328A obsahuje ve standardním provedení paměť pro ukládání měřených vzorků o velikosti 4MS (4 milony vzorků), tzn. 2M vzorků pro každý kanál, která však může být rozšířena až na 8M vzorků. Kromě zobrazování signálů, měřených na analogových vstupech osciloskopu, umožňuje CS328A také spektrální analýzu, matematické zpracování měřených signálů, atd.

Přístroj je vyráběn jako modulární systém, jehož možnosti lze rozšířit pomocí přídavných modulů, jako je například generátor signálů (modul CS700A), paměť 8MS (modul CS800), atd.

Toto zařízení přináší uživateli možnosti a výhody, které jsou na klasických stolních osciloskopech nedostupné (např. jednoduché zpracování měřených dat v dalších aplikacích pomocí funkcí “Kopírovat (Copy)“ a “Vložit (Paste)“, ukládání a nahrávání dat, cenová dostupnost, atd.).

 

Mezi hlavní rysy přístroje Cleverscope CS328A patří:

 • 2 analogové kanály s rozlišením 10, 12 nebo 14 bitů a vzorkováním 100MS/sec. pro každý kanál
 • 8 digitálních vstupů se vzorkováním 100MS/sec. Prahové napětí pro hodnotu logické “1“ může být nastaveno v rozsahu od 0V do 8V v krocích po 10mV
 • 4MS nebo 8MS paměť pro vzorky. Jednotlivé vzorky měřených signálů jsou uspořádány do tzv. rámců (frames), jejichž počet může být nastaven od 2 do 2000 a velikost jednotlivých rámců může být nastavena od 2000 vzorků do 2M vzorků.
 • Široké možnosti nastavení spouštění (triggeru) včetně možnosti externího triggeru. Hardwarový systém triggerování (spouštění) umožňuje spouštění na náběžnou nebo závěrnou hranu signálu libovolného analogového vstupu nebo nastavitelnou kombinací úrovní jednotlivých digitálních vstupů a s nastavitelnou délkou minimální a maximální doby trvání triggeru.
 • I/O konektor (umístěný na zadním panelu přístroje Cleverscope) s jedním 100Mbit/s obousměrným LVDS / RS422 rozhraním a třemi RS422 výstupy, které slouží pro výstup digitálních signálů informujících o začátku vzorkování, příchodu triggeru, ukončení vzorkování a popřípadě k propojení přístrojů Cleverscope CS328A.
 • Nízká časová nestabilita vzorkování (1ps rms) při SFDR=70dB (SFDR-Spurious Free Dynamic Range - dynamický rozsah omezený nežádoucími signály )
 • Automatická kalibrace zařízení pro stejnosměrné napětí.
 • Nastavitelný hardwarový anti-aliasing filtr 5-tého řádu.
 • LED diody na předním panelu zařízení pro signalizaci napájení a příchodu triggeru.
 • Možnost rozšíření přístroje o signálový generátor (volitelné rozšíření) s možností generování průběhů sinus, obdélník nebo trojúhelník v rozsahu 0 až 10MHz.
 • Vysoce flexibilní software s intuitivním ovládáním a širokými možnostmi nastavení měření a zobrazení výsledků měření. Aplikace Cleverscope poskytuje oddělená okna aplikace, která jsou libovolně posunovatelná s možností změny velikosti, sloužící k zobrazování signálů, detailů signálů, frekvenčního spektra, ovládacích prvků, atd.
 • Aplikace poskytuje možnost matematického zpracování měřených signálů pomocí širokého spektra matematických funkcí, včetně operací odmocnina, integrál, derivace, atd. a filtrování.
 • Web server pro vzdálené prohlížení jednotek Cleverscope připojených pomocí LAN sítě.
 • Možnost jednoduchého upgradu firmware přístroje.
 • Součástí programového vybavení je DLL knihovna umožňující vývoj vlastních aplikací.
 • A řada dalších ...

OBJEDNAT V OBCHODĚ

Cena: 34 248,- Kč bez DPH (41 440,- vč. DPH)