Sériová automobilová diagnostika

Tester - slovo, jenž znají takměř všichni motoristé, neboť se s tímto zařízením setkávají ve většině moderních autoservisů, či dílen.

A co je to tester? Tester elektroniky motorových vozidel není pouze čtečka, ale multifunkční měřící zařízení, jenž v sobě obsahuje např. možnosti paralelního měření (osciloskop, multimetr), nebo další nastavovací funkce jako jsou změna volnoběžných otáček motoru, nastavení řídících jednotek do továrního nastavení, výmaz adaptačních přepsaných hodnot, možnosti testování okruhů lambda-sond, filtru pevných částic, BSI jednotek, dávkování aditiva do paliva u motorů HDI apod.

Sériová automobilová diagnostika

Tedy nejedná se jen o jednoúčelové zařízení pro vyčtení chybových kódů, zaznamenaných v paměti řídících jednotek, či pouhé testování akčních členů, nebo základní nastavení, které bez dalších znalostí kanálů a položek nejsme stejně schopni nastavit apod. Ale jde o kompletní měřící zařízení, jenž ve spojení s paralelní diagnostikou, dalšími testovacími dodatečnými funkcemi a také informačním diagnostickým systémem, dokáže pomoct při složitém vyhledávání závad na moderních řídících systémech motorových vozidel a jejich přesnou lokalizaci se zpětným nastavením řídících jednotek do původního stavu

Testery elektroniky vozidel se používají jako sériová diagnostika pomocí zapojení komunikačního kabelu mezi řídící jednotku ve vozidle a samotný počítač se softwarem. A je zcela jedno, zda pomocí adaptéru se 16-pólovou diagnostickou zásuvku CARB, trojúhelníkovou diagnostickou zásuvkou (Ford), nebo jednodrátovou diagnostickou zásuvkou na vozidlech Mazda...

Jde o komunikaci a testování řídícího systému vozidla s pomocí sériového rozhraní a externího počítače, jenž dokáže hardwarově daný řídící systém otestovat a analyzovat z něj měřené parametry fyzikálních veličin, jenž jsou pro samotného diagnostika při měření vždy tím nejdůležitějším.

Ale mějme vždy na paměti, že řídící jednotka nám sdělí pouze to, co sama chce a že zjištěné hodnoty jsou již upravené samotným softwarem ŘJ. Nicméně se bez sériové diagnostiky v žádném případě neobejdeme, neboť klimatizaci, či systém airbagů osciloskopem nezměříme.

A také musíme po opravě, či seřízení vymazat všechny uložené závady a uvést režim 59d9c9 jednotky opět do normálního režimu, např. přes funkci “základní nastavení“, či přizpůsobení, výmaz adaptačních hodnot apod

Dalšími funkcemi, které nám umožňuje sériová diagnostika, jsou také různá kódování, změny v softwaru řídících jednotek apod.