Automobilová diagnostika

 

V dnešní době snad není automobilového mechanika, či diagnostika, který by alespoň jednou v životě neslyšel slovo osciloskop...

Již v dobách minulých byl osciloskop vynikající pomocník při detekci a odstraňování závad automobilů, s jehož pomocí bylo možné velmi rychle a přesně lokalizovat nejen samotnou oblast dané závady, ale hlavně zjistil jednotlivé příčiny vzniku.

A vynikajícím pomocníkem v automobilové diagnostice zůstal osciloskop i v dnešní, přetechnizované době řídících jednotek, datových sběrnic, světlovodných kabelů, atd.

Osciloskop je zařízení, jež měří všechny fyzikální veličiny pomocí speciálních měřících snímačů a proudových převodníků, tlakových senzorů apod. a měří je pravdivě bez jakýchkoliv softwarových zkreslení, či defektů, způsobených samotnou řídící jednotkou. Tedy měří to, co se právě odehrává v dané měřené komponentě, ať již na vstupu do řídící jednotky, na jejím výstupu, či na samotných měřených akčních členech, či snímačích.

Dobře víme, že měření odporové charakteristiky patří mezi ty nejjednodušší diagnostické operace, a že také jsou tato měření vzhledem ke změně teplot a dynamickému chování při jízdě v zátěži značně zavádějící. Dále musíme mít na paměti, že jedině dvoukanálovým nebo vícekanálovým osciloskopem dokážeme správně proměřit vzájemně související signály, jako je například napěťový průběh na Lambda-sondě a průběh signálu vstřikovacího ventilu, průběh primáru a sekundáru, Hall vačka a indukční snímač na klice, atd.

Osciloskop tedy patří do kategorie tzv. paralelního měření, kdy přímo měříme daný průběh signálu v zapojeném stavu dané součástky bez jakéhokoliv rozpojování. Tím, že bychom rozpojovali svorkovnice měřených komponent, tím sice splníme postupy některých výrobců, ale vyřadíme si např. přechodové odpory v konektoru svorkovnice dejme tomu na snímači teploty chladící kapaliny, jenž nám tímto začne díky zvýšenému elektrickému odporu "hlásit" do řídící jednotky studenější motor a řídící jednotka začne zvyšovat dobu vstřiku paliva a v zahřátém stavu nám "ulévá" zapalovací svíčky, včetně překročení hraničních pásem charakteristiky Lambda-sondy, což může vést i ke zničení zkoušených součástí.

Osciloskop nám veškeré měřené signály, ať se již jedná o měření elektrického proudu, či elektrického odporu, nebo napětí, tlaků, podtlaků, přetlaku, teplot apod. zobrazuje graficky jako průběhy na obrazovce počítače, nebo laptopu.

Kromě paralelního typu diagnostiky existují i sériová diagnostická zařízení, označovaná jako "testery" nebo "čtečky". Při sériové diagnostice jde o komunikaci a testování řídícího systému vozidla, který je propojen s testerem pomocí komunikačního rozhraní. Tester pak dokáže hardwarově daný řídící systém otestovat a "vytáhnout" z něj měřené parametry fyzikálních veličin.

Mějme ale vždy na paměti, že řídící jednotka nám sdělí pouze to, co sama chce, a že měřené hodnoty jsou upravené samotným softwarem ŘJ. Nicméně bez sériové diagnostiky se v žádném případě neobejdeme, neboť klimatizaci, či systém airbagů osciloskopem nezměříme a také je samozřejmě zapotřebí po každé opravě, či seřízení vymazat všechny uložené závady a uvést režim ŘJ opět do normálního stavu.

V oblasti problematiky automobilové diagnostiky úzce spolupracujeme se společností

AUTO HETCL CZ

  • prodej měřící a diagnostické techniky a kompletního servisního vybavení pro školy, autodílny, autoservisy apod.
  • tvorba a prodej informačního a diagnostického systému INFOTEST
  • kompletní technická podpora pro autoservisy a odborné školy
  • diagnostický informační a komunikační portál
  • nepřetržitá telefonická HOTLINE
  • internetové poradenství
  • školící a poradenská činnost v oblasti autoopravárenství a diagnostické měřící techniky
  • služby servisního střediska SODMES (středisko pro opravy a diagnostiku motorových a emisních systémů) a SODPEZ (středisko pro opravy a diagnostiku elektronických měřících zařízení