Školení pro automobilovou diagnostiku

 
Nabídka školících modulů
 • Školící modul TEXA I.

  Charakteristika: Všichni posluchači se na těchto přednáškách dozvědí maximální možné množství jak základních, tak všech dodatečných informací o diagnostických přístrojích TEXA v rámci sériové diagnostiky.

  Více informací ...

  Pro vstup do tohoto základního školícího modulu není nutné skládat žádné zkoušky či testy. Náplní tohoto školení je seznámit mechaniky, či diagnostiky se všemi funkcemi, které tento přístroj nabízí a umět aplikovat všechny znalosti o řídících systémech zážehových i vznětových motorů v praxi. Podstatné ani není to, co posluchač nalezne v přiložených výukových materiálech, nýbrž to, co si domů odnese v myšlenkách či zážitcích z praktických měření. Zde hlavně klademe důraz na praktičnost všech ukázek měření a pracujeme zde s defektními řídícími systémy, a proto se nepodílíme na simulaci závad předváděcích vozidel. Jsou to běžná vozidla, kterých jezdí po silnicích tisíce a dá se říci že každé s nějakými problémy. Podstatou teoretické přednášky je naučit pracovat mechaniky s těmito přístroji tak, aby pochopili správný smysl, tedy odstranění příčin daných závad, ne jejich důsledků. Výměnou vadného dílu na motoru jejich práce ovšem nekončí. Dalším dílčím mezníkem v tomto modulu je i tzv. “PPD Analýza závad“ včetně předvedení všech teoretických znalostí, nabytých při přednášce přímo v praxi za dohledu školících lektorů.

  Souhrnná osnova:

  • klasifikace příslušných norem při kontrole řídících systémů motorových vozidel
  • rozdělení diagnostických úkonů a operací testerů elektroniky vozidel dle norem ISO
  • popis souhrnných údajů pomocí testeru a jejich následná vyhodnocení
  • rozdělení testovacích funkcí dle řídícího systému a vyhodnocení priorit datových sběrnic ve vozidle
  • samostatná kapitola „Měřené parametry“ fyzikálních veličin systému a jejich následné vyhodnocení dle závažnosti prioritní verze symptomu závad a jejich důsledků
  • dodatečné fce řídícího systému motorů v rámci programových charakteristik, systému OBD, OBD II. a EOBD
  • srozumitelnost při vyhodnocování jednotlivých chybových hlášení, jejich následné ověření v rámci měřených parametrů a možnosti jízdních zkoušek v rámci sériové diagnostiky
  • detailní práce s chybovými registry
  • rozbor nalezených závad dle informačních systémů + příprava vozidla k získání informací a el. schémat o dané komponentě motoru
  • načtení naměřených parametrů a detailní vysvětlení jednotlivých položek v rámci kontroly jednotlivých komponent v různých jízdních režimech motoru
  • dodatečná kontrola programových charakteristik v rámci výměny komponent a jednotlivá nastavení vůči ŘJ motoru (fce základního nastavení a fce přizpůsobení…)

  Dopoledne teorie, odpoledne praxe + závěrečný test

 • Školící modul TEXA II.

  Charakteristika: Ryze praktická záležitost! Odpadá zde teoretická příprava na učebně a přímo se celý den měří na defektních vozidlech za použití přístrojů TEXA – Tester elektroniky vozidel.

  Více informací ...

  Posluchači se zde dozví přímo na školícím středisku ty nejdůležitější informace o tom, jaká vozidla budou měřit, na jakých typech přístrojů TEXA tato vozidla budou diagnostikovat a hlavně s jakými příznaky závad se setkají! Tedy diagnostika od „A“ do „Z“ se vším všudy za použití diagnostických přístrojů TEXA.

  Souhrnná osnova:

  • hloubkové měření všech parametrů pomocí osciloskopické analýzy a následné vyhodnocení spolu s předchozím počátečním měřením parametrů testerem elektroniky vozidla
  • možnosti vyhodnocení naměřených dat pomocí speciálního zapisovače dat v ŘJ motoru a systému EOBD, OBD II
  • stanovení správných postupů dle skutečnosti a následné ověření všech naměřených dat, spolu s vytvořením závěru o stanovení anamnézy a odstranění detekovaných závad
  • měření se vždy týká jak celkového zapalovacího systému, tak kompletně vstřikování motoru, systému přípravy směsi (nafta+benzín), systému dodávky paliva, přeplňování vzduchu, korekce výfukových plynů apod.
  • pokud se jedná o komfortní systémy, či bezpečnostní prvky (aktiva + pasiva), je na to vyčleněný speciální modul
  • podvozkové skupiny a podskupiny jsou také zvlášť
 • Školící modul DSP 1A

  Charakteristika: Tento školící modul je určen pro cílovou skupinu “Automechanik – začátečník“, kteří již vlastní základní typy měřící a diagnostické techniky, ale mají velmi málo praktických zkušeností, či odborných znalostí v provádění základních diagnostických úkonů.

  Více informací ...

  Souhrnná osnova:

  • vyčtení paměti závad a detailní rozbor chybových hlášení vůči příznakům symptomu závad
  • testování jednotlivých komponent na spalovacích motorech všech kategorií
  • měření jednotlivých fyzikálních parametrů akčních členů, snímačů a čidel, spolu s prací řídícího systému motoru jako celku
  • provádění dodatečných operací, jako jsou uvedení do základního nastavení, fce přizpůsobení daných stavů ŘJ motoru, provádění nastavení komfortních fcí typu kódování nových řídících jednotek, klíčů, BSI jednotek, dodatečné plnění aditiva pro filtry FAP apod.,
  • kontrolní mechanismy správného fungování spalovacích motorů dle příslušných norem
  • celkové vysvětlení tzv. systému vyhledávání závad na vozidlech pomocí “PPD Analýzy“

  Pozn.: Pro každý školící modul se využívají zvláštní typy měřících přístrojů a techniky, např. pro sériovou diagnostiku se používají pouze specifická zařízení, tzv. testery elektroniky vozidel, čtečky chybových hlášení apod

 • Školící modul DSP 1B

  Charakteristika: Tento školící modul je výhradně určený pro zkušené automechaniky, diagnostiky.

  Více informací ...

  Jedná se o cílovou skupinu techniků, kteří již delší dobu pracují se sériovou diagnostikou, rozumějí dané problematice, mají potřebné zkušenosti do další výzkumné, či vývojářské práce na řídících systémech pomocí tzv. Flash programů, změny adaptačních režimů ŘJ motorů apod. Tento školící modul také znázorňuje použití tzv. dynamických zapisovačů měřených parametrů za jízdy, kdy lze pomocí zpětného vyhodnocení nalézt problematickou závadu ze skupiny sporadických závad, jenž se projevují jen občas bez jakékoliv návaznosti na konkrétní fyzickou poruchu dané komponenty, ale pouze díky rozhozeným programovým charakteristikám v softwaru řídící jednotky motoru.

  Jedná se tedy o školící modul, zaměřený přímo na profesionální diagnostiky, kteří praxí školících lektorů chtějí zdokonalit svoje znalosti, schopnosti a touží nalézt nové způsoby při komunikaci moderními řídícími systémy nových vozidel, na které si již nikdo nevystačí s klasickou čtečkou.

  Pokud chce posluchač, či student absolvovat tento modul, musí úspěšně absolvovat modul DSP 1A, či úspěšně složit zkoušku ve formě testu z předchozího modulu DSP 1A.

 • Školící modul DSP 2A

  Charakteristika: Tento školící modul je určený všem automechanikům, diagnostikům, či přijímacím technikům, kteří se touží přeškolit na paralelní diagnostiku, atd.

  Více informací ...

  Tento školící modul je určený všem automechanikům, diagnostikům, či přijímacím technikům, kteří se touží přeškolit na paralelní diagnostiku, či teprve začínají s diagnostickým měřením pomocí digitálních osciloskopů, motortesterů a v neposlední řadě i emisní systémovou analýzou zážehových, i vznětových motorů, jednotlivá diagnostická, či úřední měření.. Jedná se první, vstupní modul, kdy posluchači, či studenti se seznamují se všemi dostupnými funkcemi dílenských, či laboratorních osciloskopů, s teorií paralelních měření, či správného nastavení dílenského osciloskopu.

  Jedná se tedy o modul pro začátečníky!

 • Školící modul DSP 2B

  Charakteristika: Modul DSP 2P je připravený na míru všem posluchačům paralelní diagnostiky, kteří buď absolvovali úspěšně moduly pro začátečníky, popř. jsou na takové znalostní úrovni, že dokáží samostatně měřit osciloskopy, motortestery, atd.

  Více informací ...

  V tomto modulu se již předpokládá, že posluchači dokáží velmi dobře pracovat s osciloskopem na úrovni běžných diagnostických měření. Je určen zejména pro skupinu diagnostiků, kteří si chtějí rozšířit svoje diagnostické zkušenosti, znalosti a chtějí postoupit dál na úroveň – vyšší.

  V tomto školícím modulu probíhá již kombinace teoretických přednášek, spolu s diagnostickými měřeními přímo na defektních vozidlech. Tedy to, co se posluchači naučí v teorii, zúročí nejen u písemných testů, ale i u praktického odpoledního měření. Součástí teoretických přednášek i praktických měření je detailní rozbor nejvíce používaných komponent na spalovacích motorech do roku 2001.

 • Školící modul DSP 2CT

  Charakteristika: Zde se provádí výuka automobilové diagnostiky pomocí systému přednášek s vyjádřením konstrukčních řešení, diagnostiky a nalezení závad, včetně jejich odstranění u všech důležitých komponent na spalovacích motorech od roku výroby 2001 – 2009. Forma výuky se úzce týká moderních řídících systémů většiny výrobců vozidel, včetně systémů přípravy směsi EDC, PDE, CR, GDi, FSI, TSI, apod. Tento školící modul je jen teorie!

 • Školící modul DSP 2B

  Charakteristika: Modul DSP 3 je určený pro posluchače, zajímající se detailně o řídící systémy s přímým vstřikováním zážehových motorů, označených GDi, FSI, TSI.

  Více informací ...

  V tomto školícím modulu je celkově probrána konstrukční propracovanost tohoto systému přípravy směsi s možnostmi diagnostiky sériové, paralelní, navození jednotlivých režimů vstřikování, celková možnost zjištění závad na těchto moderních řídících systémech, analýza závad apod. Součástí systému školení pro školící modul DSP 3 je i koncept emisních systémů OBD, OBD II., EOBD a příslušných norem, vyhlášek, jejich celková konstrukce a diagnostika.

 • Školící modul Řídící systémy I.

  Charakteristika: Hlavními ukazateli tohoto školícího modulu jsou řídící systémy spalovacích motorů automobilů, vyrobených do roku 1995.

  Více informací ...

  V modulu jsou prezentovány nejen zapalovací systémy od počátku do roku 1995 výroby. Jsou zde také zahrnuty veškeré řídící systémy vstřikování, kombinovaného zapalování, či jednostranného řízení dle oddělených ŘJ zapalování a vstřikování zvlášť. Jsou zde také zohledněny vstřikovací systémy japonských, korejských výrobců automobilů apod.

 • Školící modul Řídící systémy II.

  Charakteristika: V tomto školícím modulu se posluchači dozvědí vše podstatné o řídících systémech automobilů evropské i japonské výroby od roku 1996 do roku 2003.

  Více informací ...

  V tomto školícím modulu se posluchači dozvědí vše podstatné o řídících systémech automobilů evropské i japonské výroby od roku 1996 do roku 2003. Nejen konstrukci, ale i celkovou možnost diagnostiky všech typů zapalovacích systémů, konstrukční vady, možnosti diagnostiky a detailní rozbory naměřených hodnot, včetně jejich odstranění. Zapalovací systémy jsou zde probrány opět od začátku po kompletní EFS zapalovací systémy, včetně vstřikovacích systémů do roku výroby 2004 včetně elektronického plynového pedálu, systémů Comonn Rail, PDE a nových TSI vstřikování.

 

Seznam dalších nabízených školících modulů a další podrobné informace naleznate ZDE

 

V přpíadě zájmu nebo jakýchkoli dotazů kontaktujte

AUTO HETCL CZ

Viktor Hetcl, DiS

Šargounská 959

784 01 Litovel, okres Olomouc

Tel: 602 882 737, 585 341 138

e-mail : automotodiagnostika@centrum.cz

www.automotodiagnostika.cz , www.hetcl.cz